Roll of Honour


PAST PRESIDENTS OF GUJARATI SAMAJ, PENANG


Name

Date(s)

Shri Himatlal H Bhatt                             

17/07/1950

Shri Govindji j Shah                              

23/06/1958

Shri Purushottamdas C Patel                  

10/04/1959

Shri Govindji J Shah                              

26/06/1960

Shri Harsukhlal M kamdar  PJK               

24/08/1964

Shri Raj Kumar Sharma PJK                  

07/06/1967

Shri Dalpatram S Joshi PJK                   

22/08/1971

Shri Gordhanbhai M Patel                      

14/04/1974

Shri Harsukhlal M Kamdar PJK                

13/09/1975

Shri Pravincandra P Doshi                     

06/03/1977

Shri Lalit P Shah PJK                             

29/01/1978

Shri Kantilal H Sheth                             

28/01/1979

Shri Ramanbhai B Patel PJM                  

03/02/1980

Shri Kantilal H Sheth                             

09/05/1982

Shri Shashikant P Gathani PJK,AMN,PKT  

20/10/1985

Shri Hamendra B Kamdar PJM                

31/01/1988

Shri Balwantrai M Kamdar                      

31/01/1993

Dr.Pravinchand P Shah PJK,JP           

30/01/1994

Dato Markend D Joshi DMPN, DSPN,PKT,JP 

01/02/1997

Shri Nutan B Shah PJK                           

25/01/1998

Shrimati Aruna A Doshi                             

23/01/1999

Shri Arun H Doshi                                   

25/03/2000

Dr. Jitendra Kumar Tejani                   

28/04/2002

Dr. Pravinchand P Shah PJK,JP          

18/04/2004

Dr. Jitendra Kumar Tejani                  

30/04/2005

Shri Yashesh C Patel PJK                         

29/04/2007

Shri Ashvin Kumar Dhirajlal                     

30/04/2009

Shri Hitendra Joshi                     

29/04/2010

Shri Jugal Lappawala                     

28/04/2012

Shri Nutan Shah                        

28/04/2014